Giỏ hàng

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Những thông tin dưới đây cung cấp nội dung chế độ Bảo Hành dự kiến cho các sản phẩm từ thép  Clean COLORBOND® XRW, Clean COLORBOND® XPD, Clean COLORBOND® Ultra, ZINCALUME®, ZACS® và APEX®/ APEX® Clean Room steel của NS BlueScope Việt Nam sử dụng làm mái hay vách thỏa mãn các điều khoản & điều kiện của  giấy Bảo Hành. Trong trường hợp sử dụng ở trong môi trường chưa được xác định rõ, chúng ta có thể chọn số liệu thời gian bảo hành ước đoán của môi trường khắc nghiệt hơn.

Dưới đây là danh mục những loại môi trường khác nhau (tham chiếu theo tiêu chuẩn ISO 9223)

PHÂN LOẠI MÔI TRƯỜNG

THỜI GIAN BẢO HÀNH (Năm)

KHU VỰC BIỂN KHẮC NGHIỆT(ISO Cat. 4) 

Bảo hành đồi với

Clean 
COLORBOND® Ultra 

Clean
COLORBOND®XPD

Clean COLORBOND®XRW

ZINCALUME®

Khu vực nhìn chung được hiểu là cách bờ biển 100 mét đến sâu trong đất liền 400 mét. Tại các khu có vực gió lớn thì phạm vi nói trên có thể sâu hơn vào trong đất liền và phụ thuộc vào hướng gió chính và địa hình khu vực. Đặc điểm của khu vực này đặc trưng bởi hàm lượng muối và hơi muối cũng như sự kết đọng muối tại những vị trí không rửa trôi của các kết cấu. Có thể lấy bằng chứng từ việc xuống cấp đáng kể của công trình đã & đang tồn tại tại khu vực đó.

Ăn mòn thủng

 10

N/A 

N/A 

N/A

Phai màu

N/A 

 N/A

N/A

Bám bụi

N/A 

N/A 

KHU VỰC BIỂN THÔNG THƯỜNG (ISO Cat. 3)

Bảo hành đồi với

Clean
COLORBOND® Ultra

Clean COLORBOND® XPD

Clean COLORBOND®XRW

ZINCALUME®

Khu vực xa biển hơn so khu vực biển khắc nghiệt, được hiểu là từ vị trí cách sóng biển 400 mét tới sâu vào đất liền 1000 mét, khoảng cách này có thể sâu hơn vào đất liền khi xét tới hướng gió chính.Khu vực đặc trưng bởi hơi muối thấp, hơi muối xuất hiện nhưng không phát hiện giống như sương muối

Ăn mòn thủng

20

15

15

15

Phai màu

3

N/A

Bám bụi

 PHÂN LOẠI MÔI TRƯỜNG

THỜI GIAN BẢO HÀNH (Năm)

KHU CÔNG NGHIỆP KHẮC NGHIỆT (ISO Cat. 4)
Khu công nghiệp khắc nghiệt đặc trưng bởi hàm lượng bụi và chất thải từ ống khói nhà máy cũng như các khí gốc lưu huỳnh, a xít hoặc alkali. Bao gồm những công trình là chính nhà máy được xây mới hoặc công trình nằm dưới ngay các ống khói; và cả công trình lân cận chịu ảnh hưởng của độ ẩm hay môi trường ăn mòn cao do hoạt động của nhà máy.

Những sản phẩm đặc biệt có thể phù hợp để sử dụng. Xin vui lòng liên hệ
   

 KHU CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG (ISO Cat. 3)

Bảo hành đồi với

Clean
COLORBOND® Ultra

Clean
COLORBOND®XPD

Clean
COLORBOND®XRW

ZINCALUME®steel

Khu công nghiệp thông thường được hiểu là khu vực nằm liền kề khu công nghiệp khắc nghiệt hoặc nơi được hiểu là các khu công nghiệp nhỏ mà hoạt động thải ra chủ yếu là bụi công nghiệp. Nhìn chung, công trình sẽ là công trình dịch vụ nằm gần các nhà máy công  

Ăn mòn thủng

10

5

5

5

Phai màu

3

5

3

N/A

Bám bụi

KHU CÔNG NGHIỆP NHẸ (ISO Cat. 2)

Bảo hành đồi với

Clean
COLORBOND® Ultra

Clean
COLORBOND®XPD

Clean
COLORBOND®XRW

ZINCALUME®steel

Khu vực phổ biến tại các khu công nghiệp, nằm ngoài các môi trường mô tả trên đây, điển hình là khu vực cách khu có bụi công nghiệp nặng 1km hoặc là những khu công nghiệp nhỏ có hàm lượng bụi trung bình thải ra từ ống khói cỡ nhỏ v.v...  

Ăn mòn thủng

25

15

 15

15

Phai màu

10 

-

Bám bụi

-

KHU THÀNH THỊ NÔNG THÔN (ISO Cat. 1-2)

Bảo hành đồi với

Clean
COLORBOND® Ultra

Clean
COLORBOND®XPD

Clean
COLORBOND®XRW

ZINCALUME®steel

Khu cách xa hẳn các khu công nghiệp ở trên đây và cách nơi thải bụi ăn mòn hơn 2 km  

Ăn mòn thủng

30

25

25

20

Phai màu

10 

15 

10 

-

Bám bụi

-

PHÂN LOẠI MÔI TRƯỜNG

THỜI GIAN BẢO HÀNH (Năm)

BENIGN - URBAN/RURAL (ISO Cat. 1-2)

Bảo hành đồi với

APEX®/APEX® Clean Room steel

ZACS® Lạnh 100

ZACS® Màu 100

Khu cách xa hẳn các khu công nghiệp ở trên đây và cách nơi thải bụi ăn mòn hơn 2 km.

Ăn mòn thủng

10

10

10

Chú ý:

  • Thời gian bảo hành danh định có thể sẽ không giống như bảo hành thương mại. Bảo hành thương mại có thể thay đổi từ  thời gian bảo hành danh định mô tả trên đây. Thời gian bảo hành thương mại được NS BlueScope Lysaght Việt Nam cấp và xác nhận. Đối với công trình đặc biệt thì cần phải khảo sát cụ thể.
  • Điều kiện thoái hoá do thời tiết sẽ ảnh hưởng đến màu sắc của bề mặt thép so với màu sắc ban đầu. Xin vui lòng tham khảo ý kiến của bộ phận Kỹ Thuật Marketing để được hướng dẫn chi tiết.
  • Nên lưu ý tránh trộn lẫn các loại thép khác nhau trong cùng một dự án.
  • Đây là Bảo hành không được chuyển nhượng. Cả 2 loại Thời gian bảo hành danh định và bảo hành thương mại không được chuyển nhượng cho bên thứ 3.
  • Ở trong môi trường công nghiệp cần sự quan sát đặc biệt, giấy bảo hành sẽ ghi chú điều kiện riêng cho những khu vực ấy.
  • Chế độ Bảo Hành dự kiến này chỉ áp dụng cho các dòng sản phẩm chuẩn trong bảng chào hàng của Công ty. Đối với sản phẩm phi tiêu chuẩn hay hàng bán đi thị trường xuất khẩu, chúng tôi có thể áp dụng chế độ Bảo hành riêng không nằm trong phạm vi của chế độ bảo hành này.